Bilet KompleksowyBilet JuraParkBilet PNiEC
JuraPark
Prehistoryczne Oceanarium
Pawilon Paleontologiczny
Kino Emocji 5D
Park Rozrywki
Plac Zabaw
Małpi Gaj
Tunel Czasu
Park Nauki i Ewolucji Człowieka